fredag 9. februar 2018

Podcast miksing


Kursholder Lage Thune Myrberget viste til at musikkfaget har mulighet til å gjøre seg relevant for alle fag i en skole. Elever skal formidle i alle fag og de trenger ferdigheter som gjøre dem både selektive og kommunikative på en god måte.

Siden vi lever i en multimodal verden med lyd, foto, illustrasjoner, film, tekst, layout, funksjonalitet og andre virkmiddel, blir det viktig å gi elevene de ferdigheter som trengs.

Lage fortalte om ulike effekter podcast kan ha for faglig deling, utvikling, skolens posisjon, omdømme og elevenes motivasjon til å lære. F.eks. er film sterkt medium, men krever 100% oppmerksomhet, mens podcast kan kombineres med trening og andre valgfri aktiviteter.Det betyr at man kan unngå dybelæring, men det er helt avhengig av hvilke virkmiddel man benytter for å fortelle med lyd. For å vise dette fikk vi en oppgave:

En podkast kan inneholde mange ulike lydelementer og vi fikk høre et innslag fra NRK Urix. Vi skulle analysere hvor mange ulike lydelementer som ble brukt, samt hvilke effekter som ble benyttet for å fortelle historien.

Vi fant at det var 7 ulike kilder. Dette kan sees som et syvspors musikkprosjekt. Ferdigheter i miksing kan derfor være alt far gode til viktige for at elevene skal kunne skape gode podcaster. Det styrker også deres evne til kritisk lytting. 

Lage viste hvor raskt man kunne benytte Garageband til å lage en podcast. her er et intervju med Bård Hestnes fra Norsk kulturskoleråd:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Youtubing

Youtube har skapte en ny yrkesgruppe: Youtubere. Dette er personer som lever av inntekter frareklame på sine egne Youtubekanaler. Du finn...