søndag 11. februar 2018

Youtubing


Youtube har skapte en ny yrkesgruppe: Youtubere. Dette er personer som lever av inntekter frareklame på sine egne Youtubekanaler. Du finner fleste unge som klarer denne karriereveien.

Her er presentasjonen til Lage Thune Myrberget under Mustek2018. her er det lenker og eksempler på ulike Youtubere som lever av sine filmproduksjoner og sin evne til mester formatet FILM.

fredag 9. februar 2018

Samskriving i praksis


Samskriving er det samme som å tegne på samme ark. Forskjellen er at der kan være mange og sitte på forskjellige steder av kloden - eller klasserommet.

Synkront og asynkront
I tillegg til å skrive sammen i dokumentet kan du gjøre to ting:
 • Du kan chatte
 • Du kan kommentere
Chatten egner seg godt til å diskutere ting mens dere jobber og skriver sammen.

Kommentarer egner seg godt dersom du er inne i dokumentet alene - og vil spørre andre om noe. Da får de andre melding om din kommentar og kan gå inn og se på dette når det passer dem.

På denne måten jobber man både synkront - og asynkront.

Presentasjon 1


Mustek2018 ønsket å gi deltagerne en mulighet til fordypning. Det var tre tema og vårt tema var "Læring i endring". Lage Thune Myrberget tok for seg dette temaet og viste til hvordan teknologi endrer tidligere rammebetingelser for læring. Slik som:

 • Tilgang
 • Religion
 • Alder
 • Sekusalitet
 • Kultur
 • Geografi 
 • Tilgang
 • Kostnader
 • osv. 

Podcast miksing


Kursholder Lage Thune Myrberget viste til at musikkfaget har mulighet til å gjøre seg relevant for alle fag i en skole. Elever skal formidle i alle fag og de trenger ferdigheter som gjøre dem både selektive og kommunikative på en god måte.

Siden vi lever i en multimodal verden med lyd, foto, illustrasjoner, film, tekst, layout, funksjonalitet og andre virkmiddel, blir det viktig å gi elevene de ferdigheter som trengs.

Lage fortalte om ulike effekter podcast kan ha for faglig deling, utvikling, skolens posisjon, omdømme og elevenes motivasjon til å lære. F.eks. er film sterkt medium, men krever 100% oppmerksomhet, mens podcast kan kombineres med trening og andre valgfri aktiviteter.

Oppsett av blogg


Her kan du lære hvordan du setter opp en blogg med Google sine verktøy.
Oppsummering

Tema var "Læring i endring" og dette er gjengen fikk være sammen på Mustek 2018. Mange gode spørsmål ble drøftet. vi landet blant annet på å lage et felles prosjekt: Blogg og Facebookside.

Hva kan blogg brukes til? Hvordan sette opp en Blog? Hvordan dele en blogg? Hvordan samarbeid med skriving og utvikling av en blogg? Hvordan utvikle og dele faglig refleksjon?

Det er mange muligheter. Her er noen eksempler på blogger som kan være interessante å følge med på.

Youtubing

Youtube har skapte en ny yrkesgruppe: Youtubere. Dette er personer som lever av inntekter frareklame på sine egne Youtubekanaler. Du finn...